บัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส.

แนะนำบัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส.

เก่งคณิตฯ เก่งภาษา คว้าทุนครูคืนถิ่น บรรจุบ้านเกิดชายแดนใต้

          วันนี้พบกับ พี่เสือ ของน้องๆ เอกคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า นายอรรถพร เพ็ชรสงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขา
วิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตร 5 ปี จบระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559
เป็นหนึ่งในรุ่นพี่ รหัส 55* หลายคน ที่สอบได้มีงานทำทันที และยังมีรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รอเรียกบรรจุอีกไม่นาน


พี่เสือ ได้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการดีๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าครูคืนถิ่น และได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา มาฟังสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่เสือกันค่ะ

เพราะอะไรถึงอยากเป็นครูครับ

จุดเริ่มต้นของความฝันที่อยากเป็นครูของผมนั้นเริ่มต้นมาจาก การได้เห็นแม่ของตนเองที่เป็นแบบอย่าง แม่ผมมีอาชีพค้าขาย เวลาผมไปช่วยแม่ แม่จะคอยเน้นย้ำผมเสมอว่า “เวลาเราชั่งของให้ลูกค้าอย่าชั่งให้ขาด แต่ชั่งให้เกินได้” คำเน้นย้ำนั้นชี้ให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ ความเป็นผู้ให้

จนกระทั้งผมได้เลือกเรียนในสายวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันแห่งนี้ได้ปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครูให้ผม ปลูกฝังให้ผมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปลูกฝังให้ผมกล้าที่จะก้าวสู่สายงานวิชาชีพครู
ตลอดระยะเวลาแห่งการฝึกสอนในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ทำให้ตัวผมเกิดความรักและศรัทธาต่อสายวิชาชีพครูมากขึ้น เกิดความคิดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังของชาติ และเกิดความคิดที่ว่าอยากที่จะเก็บเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนในภูมิลำเนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่

มีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ทุนครูคืนถิ่น

ความรู้สึกที่สอบบรรจุครูได้สังกัดสพฐ. สพป.นราธิวาส เขต 2 ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือในนามว่า “ครูคืนถิ่น” กระผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เป็นครูเพื่อพัฒนาการศึกษาพัฒนานักเรียน ในท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจังหวัดนราธิวาส เสมือนเป็นการตอบแทนสถาบันการศึกษาในบ้านเกิดของตนเอง

 

                               

พี่เสือในอดีต ตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในกิจกรรม Teacher Talk หัวข้อ4+1 Inspiration to be the TEACHERS
พี่เสือกับชุดข้าราชการครูในวัทำงานวันแรก

เคล็ดลับและแนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุให้น้องๆ

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่ให้โอกาสนักศึกษาครูที่จะไปเป็นครูเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียนในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งการเตรียมตัวในการสอบบรรจุสำหรับโครงการนี้ น้องๆที่มีความสนใจจะต้องมีทักษะความรู้ทางด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตลอดจนมีความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ซึ่งผู้จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีผลการสอบ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

   สิ่งที่จะฝากถึงน้องๆ ทุกคน
สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ คณะครุศาสตร์ มรส. จะได้ร่วมงานในสายวิชาชีพเดียวกันภายใต้โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และทุกก้าวย่างต่อจากนี้ไป ข้าราชการครู คนนี้จะทำทุกวินาทีให้มีค่า เป็นครูด้วยหัวใจของความเป็นครู และเป็นครูที่จะเดินตามรอยทางในหลวง เพื่อกำลังของชาติ ของเราต่อไป

#ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น#ครูชายแดนใต้

ภาพประกอบรุ่นพี่รหัส 55*

 

Link เกี่ยวข้อง
นายอรรถพร เพ็ชรสง “Teacher Talk หัวข้อ 4+1 Inspiration to be the TEACHERS”

https://www.youtube.com/watch?v=AGcbhieQtMM&feature=youtu.be