โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร

 

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

โครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริเวณโดยรอบ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

2) สร้างค่านิยมร่วมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านจิตอาสา ทำงานเพื่อส่วนรวม
รูปแบบกิจกรรมนักศึกษา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร มาต้อนรับให้ข้อมูล และนักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ ก้อนหิน และจัดสถานที่ ผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 100% และร่วมไม้ร่วมมือทำกิจกรรมอย่างเต็มที่
พระธาตุศรีสุราษฎร์เป็นปูชนียสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาท่าเพชร ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพียง 5 กิโลเมตร และจากทางขึ้นถึงยอดเขาเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเดินขึ้นชมธรรมชาติ ตลอดเส้นทางมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น เหมาะกับเป็นแหล่งพักผ่อนให้ความสงบทางใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ให้ชาวไทยได้ศึกษา ตามรอยเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคใต้โดยทางรถไฟ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2502 หลังจากเยี่ยนเยียนราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จที่หน้าศาลากลางจังหวัดแล้ว ก็ได้ทรงเสด็จฯ ขึ้นไปนมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพะยอมไว้พระองค์และ 1 ต้น และในปี พ.ศ.2527 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก
พระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชรยังใกล้มหาวิทยาลัยที่สุด สามารถบูรณาการกับหลายๆ ศาสตร์ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความรู้จากประสบการณ์จริง และร่วมสืบสานความภูมิใจของคนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

ขอบคุณแหล่งข้อมูลประวัติพระธาตุศรีสุราษฎร์

http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=23171.0%3Bwap2

ภาพประกอบของการทำกิจกรรม