กิจกรรม The 4th Mathematics Education : Show and Share

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4: แสดงและแบ่งปัน” ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูมเซ็นทรัลพลาซา กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีงานออกแบบและตกแต่งห้องเรียนโดยนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจตาม วันที่และสถานที่ที่ยื่นออกมา