ฟรี!!ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้

ลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้ รับจำนวนจำกัด ม.ต้น 40 ท่าน ม.ปลาย 40 ท่าน เท่านั้น จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ม.มหิดล

ใบสมัครและหนังสือเชิญ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ