หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปูเสื่อ ปูสาดตักบาตรทำบุญ

เมื่อเช้าวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม (เรือนไทยสี่ภาค) อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม กิจกรรมปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย