ขอเชิญร่วมงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ เรื่อง “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” The Workshop for Mathematics Student teacher in “Using Mathematics Textbook” วิทยากรโดย Professor Dr.

Read more

โครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” โดยเป็นกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านเกาะแรต อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑”

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในงาน “มหากรรม

Read more

กิจกรรมกีฬาสี สานสายใยสัมพันธ์น้องพี่

  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 60 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในสาขาวิชาโดยมีคณาอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

Read more

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร

  โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในวันที่

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกร

Read more

ย้อนรอยนักคณิตศาสตร์ผู้สร้างโลก

ย้อนรอยนักคณิตศาสตร์ผู้สร้างโลก  นิทรรศการละครหนังสั้นประวัติศาสตร์ของนักคณิตศาสตร์  เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากเค้าโครง     เรื่องจริงบางส่วนของนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง นำมาแต่งเติมเป็นบทละครตามจินตนาการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวน       การเรียนรู้ ความบันเทิง ในการเรียนรู้รายวิชาฯ โดยเนื้อหาในละครที่จัดทำขึ้นนั้น มิได้มีเจตนาบิดเบือน ล้อเลียนหรือทำให้เกิดความสับสนแต่อย่างใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์หนังสั้นประวัตินักคณิตศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้    

Read more

บัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส.

แนะนำบัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เก่งคณิตฯ เก่งภาษา คว้าทุนครูคืนถิ่น บรรจุบ้านเกิดชายแดนใต้           วันนี้พบกับ พี่เสือ ของน้องๆ เอกคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า นายอรรถพร เพ็ชรสงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขา วิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

Read more

ครุ-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด ในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสภาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการพูดคุยถึงรายละเอียดของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนชั้นเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในบริบทภาคเหนือและภาคใต้ โดยประกอบด้วย

Read more

บัณฑิต ครุศาสตร์ มรส.คณิตฯ เอกเดียวสอบบรรจุได้เกือบร้อย ทั้งได้ทุนครูคืนถิ่นเพียบ

  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มากถึง83คน ครอบคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ล่าสุดศิษย์เก่าไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งรอบแรกหลายรายบรรยากาศในมหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน์สุดคึกคัก รุ่นน้อง ครูอาจารย์ร่วมยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มรส. สมกับมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และย้ำอีกความสำเร็จกับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าทุนครูคืนถิ่นนั้น ศิษย์เก่าผ่านการคัดเลือกมาต่อเนื่องทุกปีและในปี พ.ศ.2560กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่

Read more