หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปูเสื่อ ปูสาดตักบาตรทำบุญ

เมื่อเช้าวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม (เรือนไทยสี่ภาค) อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม กิจกรรมปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 51 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 51 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด

Read more

ฟรี!!ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้

ลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้ รับจำนวนจำกัด ม.ต้น 40 ท่าน ม.ปลาย 40 ท่าน เท่านั้น จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ม.มหิดล ใบสมัครและหนังสือเชิญ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Attachments จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (993 kB)

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกร

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม

Read more