ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 12” (คณะครุศาสตร์)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ประกาศผลการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 12” คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลดั้งนี้

 • รางวัลชนะเลิศกองเชียร์
 • รางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์
 • รางวัลชนะเลิศคฑากร
 • รางวัลชนะเลิศสแตนเชียร์
 • รางวัลชนะเลิศฟุตซอลทีมชาย
 • รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิง
 • รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง
 • ราฃวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตะกร้อทีมชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลทีมหญิง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลทีมหญิง

edu-game12-012

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

 • ขอบคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์
 • ขอบคุณนักวิชาการคณะฯ ในการให้คำปรึกษาโครงการ เอกสารต่างๆ
 • ขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคน
 • ขอบคุณรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วยังเห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยฝึกซ้อมให้น้อง
 • ขอบคุณรุ่นพี่ครุศาสตร์ปี 5 ที่เลิกจากการสอนแล้วมาช่วยฝึกซ้อมให้น้อง
 • ขอบคุณทุกกีฬาทุกประเภทที่ลงทำการแข่งขัน
 • ขอบคุณสาขาคณิตศาสตร์ที่ตั้งใจทำหน้าที่ฝึกกองเชียร์ในการแข่งขันครั้งนี้
 • ขอบคุณสาขาภาษาไทยที่ตั้งใจทำหน้าที่ขบวนในการแข่งขันครั้งนี้
 • ขอบคุณสาขาศิลปศึกษาที่ตั้งใจทำหน้าที่สแตนเชียร์ในการแข่งขันครั้งนี้
 • ขอบคุณสาขาสังคมศึกษาที่ตั้งใจทำหน้าที่พยาบาลนักกีฬา และกองเชียร์
 • ขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ตั้งใจทำหน้าที่สวัสดิการนักกีฬาและกองเชียร์
 • ขอบคุณสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์เชียร์ในการแข่งขันครั้งนี้
 • ขอบคุณสาขาภาษาอังกฤษที่ช่วยในการดูแลอุปกรณ์ในการซ้อมกีฬา
 • ขอบคุณสาขาคอมพิวเตอร์ที่ดูแลความสะอาดในวันแข่งขัน
 • ขอบคุณนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด
 • บายดีอพาร์ทเม้นท์ (ตรงข้ามร้านกู นั่งเล่น)
 • ครัวครูหนึ่ง (ติดกับร้านกู นั่งเล่น)
  🏁 ขอบคุณทุกๆความสำเร็จ

hqdefault

สแตนเชียร์คณะครุศาสตร์ #SRU 2559